Zamek w Rynówce swoją pisaną historię rozpoczyna w czternastym wieku, kiedy to komtur gniewski wybudował tu zamek obronny.                                                                                                                 Wybudowany został jako obronna trójskrzydłowa warownia z kurtynowym murem oraz zwodzonym mostem od południa. Wybrukowany zamkowy dziedziniec leży obecnie 80 cm poniżej poziomu terenu. Do dzisiaj z tego okresu zachował się układ fos, gotyckie piwnice, oraz część parteru.                                                                

Zamek w trakcie wieków był wielokrotnie przebudowywany, otoczony parkiem z pięknym starodrzewiem z licznymi pomnikami przyrody (monumentalne buki, kasztanowce,jesiony, lipy drobnolistne, graby,olsze, platany i dęby) na każdym zrobią wrażenie.                                                                                                            Z okresem średniowiecza wiążą zamek legendy, jak ta, iż był on połączony podziemnym korytarzem z zamkiem w Gniewie (20 km.), jak i ta, że w czasie wojny szwedzkiej w przedsionku przedzamcza zamku gniewskiego na żelaznym łańcuchu wisiało ogromne zakrzywione żebro. Wydobyto je przed wiekami z ziemi w czasie budowy tej warowni. Mieszczanie przekonywali polskich żołnierzy, iż jest to kość wielkoluda-stolema, który długo niepokoił całą okolicę ze swego grodu w Rynkówce.

W zamku mieściła się też (XVIII w.) kaplica, w ołtarzu której znajdowała się relikwia w postaci głowy św. Felicyty zamknięta w srebrnej puszce. Pisała o tym wizytacyja Ostrowskiego w 1765 roku.                                                                                                                                                          Zapiski ze starych ksiąg:

Rok 1984…
Opuszczone miejsce na ziemi swoją niezwykłością przenikało i wzywało do działania.


Legendy i opowieści ludzi potwierdzają że Zamek w Rynkówce to miejsce magiczne, punkt styczny, w którym osoby obdarzone ezoterycznymi właściwościami czują przenikanie  się  natury i duchów czasów minionych.


O Zamku w Rynkówce od wieków krążą opowieści jako o miejscu niezwykłym z którym związanych jest wiele opowieści i legend, na przykład o:

  • Stolemie z Rynkówki zamkowej kaplicy z cudownym obrazem Matki Boskiej
  • zamkowej relikwii ( głowie św. Felicyty zamkniętej w srebrnej puszcze)
  • tajemnicach ukrytych pod zamkową podłogą
  • cudownym uzdrowieniu córki właściciela dóbr Rynkowieckich
  • ezoterycznych wizjach i magicznej mocy właścicieli                                                                                                                                                                                                                                                                      Jeśli chcecie Państwo poznać opowieści opracowane na podstawie krążących legend proszę poczytać. 

Czytaj: Podania o zajazdach szlacheckich. O farmazonie z Rynkówki. Stolem z Rynkówki